Om La Reine Inredningar

La Reine Inredningar är en butik som vill värna om gamla vackra älskade ting. 

Istället för att köpa nyproducerat så vill vi återanvända och se skönheten i gamla, ibland nötta saker från svunna tider. Vi tror på återanvändning, istället för att köpa nytt, för att inte belasta miljön.

Vi tror också att varje hem blir mer personligt med något vackert från en annan epok.

Vi värnar också om hantverkstraditionen. Vi försöker att ha något representativt från alla världsdelar...

Våra saker är ibland antika eller har ännu inte hunnit åldras, men allt har en historia innan det hamnade hos oss.

Välkomna in